FANDOM


Vùng thủ đô Hà Nội là một vùng đô thị lấy thành phố Hà Nội làm đô thị trung tâm và các thành phố, thị xã của các tỉnh lân cận Hà Nội làm đô thị vệ tinh. Không gian quy hoạch của vùng thủ đô Hà Nội bao trùm thành phố Hà Nội và 9 tỉnh là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà NamHòa Bình với diện tích tự nhiên khoảng 24.314,7 km².[1] Dân số năm 2012 khoảng 17 triệu người, dự báo đến năm 2020: 18,2 - 20,2 triệu người, năm 2030: 20,5 - 22,9 triệu người. Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng cho phép thuê đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch phát triển đô thị Vùng IAU – Ile de France (Pháp) lập quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội.

Bộ Xây dựng được Chính phủ giao lựa chọn tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm quy hoạch xây dựng vùng để tham gia nghiên cứu dự báo, xây dựng mô hình phát triển kinh tế xã hội và kịch bản phát triển vùng thủ đô, quy hoạch giao thông vùng thủ đô.

Đến nay có 3 tổ chức tư vấn nước ngoài gửi hồ sơ xin tham gia về Bộ Xây dựng là Viện Quy hoạch phát triển đô thị Vùng IAU – Ile de France (Pháp), Công ty EGIS (Pháp) và Công ty Hansen Partnership (Australia).

Sau khi xem xét hồ sơ, đánh giá năng lực của các tổ chức tư vấn, Bộ Xây dựng đã lựa chọn Viện Quy hoạch phát triển đô thị Vùng IAU – Ile de France (Pháp). Cơ quan này được đánh giá là đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm ở Việt Nam để tham gia nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ Xây dựng, Viện IAU là đơn vị tư vấn đã thực hiện đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Paris đã được phê duyệt năm 2011 và từng tham gia nghiên cứu Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội năm 2006.

Vùng thủ đô Hà Nội bao gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Hoà Bình. Sau khi Hà Nội được điều chỉnh địa giới hành chính vào 2008, Thủ tướng ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tại cuộc họp cuối năm 2012, các thành viên Chính phủ đề xuất vùng thủ đô mở rộng thêm ra Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang. Các tỉnh này nằm trong bán kính 100 km từ trung tâm Hà Nội.

Ranh giớiSửa đổi

Vùng thủ đô Hà Nội nằm gọn trong khu vực Miền Bắc (Việt Nam).

Đặc điểmSửa đổi

Hiện nay, toàn vùng gồm:

Từ nay tới năm 2050, vùng thủ đô Hà Nội sẽ được đầu tư phát triển theo hướng hình thành ba tiểu vùng đô thị trực thuộc: Đó là vùng đô thị trung tâm, vùng đô thị phụ cận (trong phạm vi từ 25 dến 30 km từ vùng đô thị trung tâm) và vùng đô thị vệ tinh ở ba phía: Tây, Đông và Đông Nam, Bắc và Đông Bắc.

Cùng với các thành phố Hà Nội,Vĩnh Phúc và Bắc Ninh sẽ là 3 đô thị đối trọng nhau có chức năng và nhiệm vụ như nhau,đô thị Vĩnh Phúc và đô thị Bắc Ninh sẽ giảm áp lực về cả dân số và hạ tầng cho Hà Nội. Các đô thị phía Tây sẽ là nơi phát triển dịch vụ và công nghệ cao. Các đô thị phía Đông Bắc và phía Bắc như Phủ Lý, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, thị xã Chí Linh, thành phố Vĩnh Yên, Hưng Yên, Bắc Giang, Sông Công, Phúc Yên... sẽ là các đô thị vệ tinh, đảm bảo cho vùng thủ đô phát triển hài hòa.

Như vậy, nếu không tính Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ (vùng Hà Nội) và không tính Quảng Ninh (vùng duyên hải Bắc Bộ) thì 2 vùng này chính là các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng của miền Bắc Việt Nam.

Dân sốSửa đổi

Tại thời điểm năm 2006, dân số toàn vùng thủ đô Hà Nội là 12,462 triệu người trong đó 3,26 triệu người sống ở khu vực thành thị. Dân số năm 2012 khoảng 17 triệu người, dự báo đến năm 2020: 18,2 - 20,2 triệu người, năm 2030: 20,5 - 22,9 triệu người.

Lịch sửSửa đổi

Vùng thủ đô Hà Nội đã hình thành một cách tự nhiên từ thập niên 1990 với sự phát triển của mạng giao thông từ Hà Nội sang các tỉnh lân cận, sự đô thị hóa nhanh chóng ở các địa phương trong vùng, thành lập các khu công nghiệp và khu đô thị mới phụ trợ cho Hà Nội. Tuy nhiên, mãi tới đầu thập niên 2000 mới có nghiên cứu do Bộ Xây dựng Việt Nam chủ trì về việc quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Nghiên cứu có tham khảo kinh nghiệm quốc tế và ý kiến đóng góp của chuyên gia nước ngoài. Tháng 5 năm 2008, Thủ tướng ban hành Quyết định 490/QĐ-TTg tạo ra cơ sở pháp lý cho việc phát triển có quy hoạch toàn vùng. Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng chính phủ ra Quyết định 1758/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Chú thích

  1. Theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 5 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, vùng gồm 7 tỉnh, sau khi Hà Tây, 4 xã của Hoà Bình và huyện Mê Linh được sáp nhập vào Hà Nội, vùng thủ đô Hà Nội bao gồm Hà Nội và 6 tỉnh xung quanh là Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Vĩnh Phúc

Liên kết ngoài Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.